Bli medlem i Pörkenässällskapet!

Sällskapet upprätthåller lägergården som en naturlig plats för utbildning, friluftsliv och rekreation.
Bli medlem och understöd vår förening!

Vi erbjuder god mat och ändamålsenliga utrymmen för bl.a.

 • skriftskolor, barnläger, ungdomsläger, lägerskolor
 • även för företag och organisationer:
 • frilufts-, skolnings-, rekreations- och tykydagar med program
 • bröllop och olika familjetillställningar


Vi vill att lägergården ska vara en mötesplats för

 • möte med Gud
 • möte med människor
 • möte med naturen
 • möte med olika kulturer

Bli understödsmedlem!
Årsavgift

 • 10 €/person
 • 20 €/familj

Bli aktiv medlem!
Anmäl intresse för:

 • styrelseuppdrag, kommittéer
 • renoveringsgruppen, gårdsunderhåll
 • marknadsföringsuppgifter
 • programservice för bl.a, lägerskolor
 • uppgifter på midsommarvakan och -festivalen

Bli medlem genom att klicka nedan eller tag kontakt

Bli medlem